Mediation in Zeeuws Vlaanderen

Scheiden, maar geen ruzie?
Eindelijk een oplossing voor die onenigheid?
Niet meer wakker liggen om dat slepende conflict?
Voorkomen van dure kosten voor een advocaat?
Hulp nodig, maar dan echt onpartijdig?

Wij willen door mediation mensen en organisaties helpen om beter te functioneren. Zowel onderling, persoonlijk als zakelijk. Op die manier willen we een bijdrage leveren aan een wereld waarin conflicten en ruzies worden voorkomen of in een vroeg stadium worden opgelost.

We richten ons in eerste instantie op de regio Zeeuws Vlaanderen, waarin onze organisatie is gevestigd. Maar uitdagingen uit andere regio’s of België gaan we zeker ook niet uit de weg!

Mediation is een speciale manier van conflictbemiddeling, zie hiervoor de uitleg op de pagina’s  Wat is mediation? en Het mediationproces

Onpartijdigheid en geheimhouding is bij onze mediation altijd gewaarborgd.

Geheimhouding

Niets van wat tijdens de mediationsessies besproken is, mag naar buiten komen. Alleen wanneer je kunt aantonen dat iets al op een andere manier openbaar is, valt dat niet onder de geheimhoudingsplicht.

Zelfs als bij een rechtszaak de rechter iets over de inhoud van de mediation wil weten, kan dat alleen onder strikte voorwaarden.
Als je vindt dat bepaalde onderdelen niet geheim hoeven te blijven, geef je dat tijdens de mediation aan en wordt dit schriftelijk vastgelegd en tekenen alle deelnemers voor akkoord. Pas dan is de geheimhouding opgeheven.