Klachtenreglement

Algemeen

Klachten over behandeling door K+ Mediation en counseling willen we uiteraard voorkomen.

Bent u niet tevreden over de gang van zaken, de bejegening of over andere zaken, dan verzoeken we u om dit eerst met de betreffende behandelaar te bespreken.

Na ontvangst van een klacht dient binnen 1 week met u contact te worden/zijn opgenomen om verdere afspraken over het behandeltraject te maken.