Het mediationproces

Vrijwillig maar niet vrijblijvend

Stel dat je een conflict hebt en je wilt graag een oplossing zonder verdere onenigheid. Mediation is dan een goede optie.

shutterstock_221213716 klein

Het is heel belangrijk dat u en uw tegenpartij vrijwillig deelnemen aan mediation. Natuurlijk verwachten we wel van alle betrokkenen dat zij zich inspannen om door de mediation tot een oplossing te komen.

Mediationovereenkomst

Voordat de mediation begint, wordt een mediationovereenkomst gesloten tussen alle partijen. Dit wordt tijdens en/of na de intakegesprekken voorbereid door de mediator. In de overeenkomst worden verschillende zaken vastgelegd: wie aan de mediation deelnemen, wat het conflict inhoudt, hoe het proces loopt, wat de kosten zijn en hoe de geheimhouding geregeld is.

Emoties en belangen

Nadat de overeenkomst is getekend door alle partijen en betrokkenen, begint de mediation pas echt. De mediator laat de partijen vertellen wat hun mening en hun beleving van het conflict is. Juist de emoties en de belangen van de partijen komen hierbij duidelijk aan de orde.

shutterstock_118013740 klein

Op deze manier krijgen alle partijen ook inzicht in de belangen en emoties van de andere partij(en).
Zijn de belangen helder, dan zoeken de partijen naar alle mogelijkheden die er zijn. Deze opties worden gezamenlijk besproken en deze worden getoetst aan de belangen van de betrokken partijen.

Oplossing

Uiteindelijk Kiezen de betrokkenen een oplossing die overeenkomt met de belangen van beide partijen. In een vaststellingsovereenkomst wordt e.e.a. vastgelegd en door alle betrokkenen en de mediator getekend.

Tussentijds stoppen

Niet elke opdracht wordt met succes afgerond. Het kan voorkomen dat een van de partijen niet meer wil deelnemen. Ook kan er een bepaalde reden zijn die voortzetting van de mediation (voor een of beide partijen) onmogelijk of onwenselijk maakt.

Ook in dat geval blijft alles wat tijdens de mediation aan de orde is gekomen, vallen onder de geheimhouding die vooraf is vastgelegd in de mediationovereenkomst.