Verlies en rouw

Begeleiding bij verlies en rouw

Verlies
Verlies komt op verschillende manieren in je leven, als reactie op het verlies van een situatie of iemand die een grote betekenis had in jouw leven. Het komt vaak op een onverwacht moment. Je kunt hierbij denken aan het verlies als een dierbare overlijdt, maar ook als je te maken krijgt met een echtscheiding, met verlies van een deel van  je gezondheid of als je  je baan kwijt raakt.

Verlies hoort bij het leven. Het kan van het ene op het andere moment je leven ingrijpend veranderen. Verlies verwerken en aanvaarden kost tijd en heeft aandacht nodig.

Rouw
Na verlies komt een periode van rouw. Iedereen rouwt op een eigen manier en iedereen ervaart die rouw op een eigen manier.
Rouw is de achterkant van liefde. Rouw is meer dan alleen pijn en verdriet om verlies. Rouw laat je stilstaan bij wat je lief had, de persoon die je lief hebt gehad en bij de bijzondere momenten die je samen hebt gedeeld.
Rouw gaat over een bron van gemis en verlangen. Het is een innerlijk proces dat op gang komt door het verlies van betekenisvolle mensen, relaties en dingen.

Rouw is persoonlijk en voor iedereen anders. Soms lijkt het alsof je de enige bent die daar last van heeft. Je kunt bijvoorbeeld gevoelens van verdriet en eenzaamheid accepteren, terwijl je sterke emoties als woede of agressie juist niet durft te laten zien. Je neemt afscheid van het leven zoals het was en waar je aan gehecht was.

Het leven opnieuw richting geven is een proces van aanpassen aan de nieuwe levenssituatie, waarbij de betekenis van het verlies niet uit het leven verdwijnt maar in het leven wordt geïntegreerd, zodat je je (voor zover mogelijk) kan verzoenen met wat je is overkomen en zodat het verlies geen onoverkomelijke hindernis meer hoeft te zijn om verder te leven.

Ondersteuning

 Mensen die een groot verlies hebben geleden, lukt het lang niet altijd op eigen kracht hun leven weer op de rails te krijgen. Verlies en rouw vragen tijd en aandacht. Wanneer je vastloopt in het rouwproces of het te zwaar vindt om het alleen te doen, kan professionele ondersteuning en begeleiding wenselijk zijn.

Met de kennis die we hebben opgedaan tijdens onze opleiding en door ervaring als coach en als ervaringsdeskundige zijn wij in staat U professioneel te ondersteunen.
We onderzoeken samen met jou hoe je in en na het rouwproces een nieuwe balans en invulling aan je leven kan geven. Je leert beter om te gaan met het verlies. Dat gaat voor iedereen op zijn/haar persoonlijke manier.
In een kennismakingsgesprek bespreken we welke manier het beste bij jou past.

Contact

Stuur een mail naar info@kplus.nu en wij nemen contact met je op.
Uiteraard kan je ook bellen: +31 (0)114 – 851 779