Mediation en scheidingsbemiddeling

Mediation en scheidingsbemiddeling

Steeds meer wordt mediation en scheidingsbemiddeling gebruikt om bij een conflict een oplossing te verkrijgen die voor alle partijen optimaal is. Een oplossing die recht doet aan de belangen die beide partijen hebben en soms tegenover elkaar lijken te staan.

Wat is mediation
Soorten mediation
Scheidingsbemiddeling

Soorten mediation

Wij bieden mediation voor zowel zakelijke als persoonlijke conflicten.

persoonlijk

zakelijk

scheiding / relatie

arbeidsgeschil

erfenis

beleidskwestie

overige familiezaken

ondernemingsraad

burenruzie

fusie


Scheidingsbemiddeling

Dreigt jullie relatie uit te lopen op een (langdurig) conflict of hebben jullie al ruzie? Relatietherapie kan helpen om de nodige stappen te zetten voor verzoening en langdurige voortgang van de relatie.
Voor relatietherapie klik hier.

Ook bij een (dreigende) scheiding heeft mediation vaak een positieve invloed  op de verhoudingen tussen de (ex-)partners.

Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht onder scholieren blijkt dat steeds meer scheidingen gepaard gaan met grote conflicten en uitmonden in een vechtscheiding.
Het in 2009 ingevoerde verplichte ouderschapsplan werkt daarbij averechts. Het ouderschapsplan is bedoeld om betere afspraken te maken tussen ouders over de zorg voor de kinderen. Maar voor scheidende ouders die niet meer in staat zijn tot overleg werkt het ouderschapsplan als olie op het vuur. Sinds invoering van het ouderschapsplan is het aantal conflictscheidingen juist gestegen.

Het is belangrijk dat  beide ouders, maar ook de kinderen, ook na een scheiding hun leven op een veilige en acceptabele manier kunnen voortzetten.
Omdat bij mediation de belangen van beide partijen worden meegenomen bij het vinden van een oplossing, is deze vorm van bemiddeling dan ook zeer aan te raden. het liefst zo snel mogelijk. Maar ook als al een situatie is ontstaan waarbij partijen elkaar niets meer gunnen, is een mediator de aangewezen persoon om het tij te keren.

Contact

Stuur een mail naar info@kplus.nu en wij nemen contact met je op.
Uiteraard kan je ook bellen: +31 (0)114 – 851 779

.