Klachtenreglement

Algemeen

Klachten over behandeling door K+ Mediation en counseling willen we uiteraard voorkomen.

Bent u niet tevreden over de gang van zaken, de bejegening of over andere zaken, dan verzoeken we u om dit eerst met de betreffende behandelaar te bespreken.

Komt u er met hem/haar niet uit, dan kunt u een klacht indienden via onze mail: info@kplus.nu, waarbij u toelicht wat de klacht is en hoe de klacht is ontstaan.

De klacht wordt dan in behandeling genomen door iemand die niet uw behandelaar is/was.

Na ontvangst van een klacht dient binnen 1 week met u contact te worden/zijn opgenomen om verdere afspraken over het behandeltraject te maken.

Als het gewenste resultaat niet wordt bereikt, kunt u de klacht indienen bij de BATC

Als BATC therapeut beschikken we over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor we voldoen aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld.

Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij we aangesloten zijn, kunt u via de link downloaden Reglement Geschillencommissie

Indien u een klacht hebt, meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten.

Indien dit geen bevredigende oplossing biedt, wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.